Pysäköintihallin ramppi kovabetonilla tuoretta-tuoreelle valuna

·